k.ú.: 666564 - Klopotovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589616 - Klopotovice NUTS5 CZ0713589616
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 528 4435230
zahrada skleník-pařeniš. 2 443
zahrada 131 60388
ovoc. sad 2 6875
travní p. 56 344666
lesní poz 30 118000
vodní pl. tok přirozený 2 22249
vodní pl. tok umělý 2 12139
zast. pl. společný dvůr 3 1065
zast. pl. zbořeniště 9 2636
zast. pl. 167 58845
ostat.pl. jiná plocha 25 35254
ostat.pl. manipulační pl. 33 36423
ostat.pl. neplodná půda 2 484
ostat.pl. ostat.komunikace 91 143088
ostat.pl. pohřeb. 2 3709
ostat.pl. silnice 4 41717
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5336
ostat.pl. zeleň 4 2495
Celkem KN 1095 5331042
Par. KMD 1095 5331042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 101
č.e. jiná st. 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 157
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 307
spoluvlastník 658

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.04.2010
S-SK ŠD 1:2500 1940 06.04.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1940 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 01:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.