k.ú.: 666572 - Kloužovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552496 - Chýnov NUTS5 CZ0317552496
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 3236
orná půda 263 1879528
zahrada 113 129479
travní p. mez, stráň 10 5108
travní p. 239 665051
lesní poz 137 765426
vodní pl. nádrž přírodní 2 1029
vodní pl. nádrž umělá 3 1550
vodní pl. tok přirozený 1 10931
vodní pl. tok umělý 12 1759
vodní pl. zamokřená pl. 8 12750
zast. pl. 138 59705
ostat.pl. dráha 4 53029
ostat.pl. jiná plocha 81 36286
ostat.pl. manipulační pl. 26 32921
ostat.pl. mez, stráň 6 1620
ostat.pl. neplodná půda 55 26794
ostat.pl. ostat.komunikace 101 68077
ostat.pl. silnice 8 23206
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1488
ostat.pl. zeleň 2 223
Celkem KN 1212 3779196
Par. DKM 1212 3779196
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 6
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 126
LV 159
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2010
ZMVM 1:2000 21.12.1988 29.06.2010
S-SK GS 1:2880 1830 21.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 24.05.2022 04:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.