k.ú.: 666793 - Kmetiněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532479 - Kmetiněves NUTS5 CZ0203532479
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 6244533
zahrada 72 47966
ovoc. sad 1 4030
travní p. 16 18157
lesní poz les(ne hospodář) 1 5662
lesní poz 37 142399
vodní pl. nádrž umělá 1 1181
vodní pl. tok přirozený 12 12544
vodní pl. zamokřená pl. 2 2151
zast. pl. společný dvůr 6 1848
zast. pl. 159 87505
ostat.pl. dráha 2 31113
ostat.pl. jiná plocha 62 28036
ostat.pl. manipulační pl. 32 33822
ostat.pl. neplodná půda 14 20266
ostat.pl. ostat.komunikace 62 60776
ostat.pl. pohřeb. 1 3107
ostat.pl. silnice 14 72059
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4560
ostat.pl. zeleň 5 4741
Celkem KN 713 6826456
Par. DKM 331 6561062
Par. KMD 382 265394
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 106
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 157
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 215
spoluvlastník 316

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.08.2021 intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 26.08.2014 extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 09.08.2021


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 21.05.2022 22:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.