k.ú.: 666831 - Knapovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 579891 - Ústí nad Orlicí NUTS5 CZ0534579891
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 157 2886105
zahrada 207 187515
ovoc. sad 1 1451
travní p. 248 972409
lesní poz 78 2489591
vodní pl. nádrž umělá 3 1746
vodní pl. tok přirozený 17 11777
vodní pl. tok umělý 10 507
vodní pl. zamokřená pl. 4 1231
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 10 2775
zast. pl. 223 62494
ostat.pl. jiná plocha 116 86397
ostat.pl. manipulační pl. 10 28233
ostat.pl. neplodná půda 1 3376
ostat.pl. ostat.komunikace 54 152471
ostat.pl. pohřeb. 1 1702
ostat.pl. silnice 3 59910
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 824
ostat.pl. zeleň 4 2304
Celkem KN 1149 6952843
Par. DKM 1149 6952843
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 102
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 33
Celkem BUD 217
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 221
spoluvlastník 345

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1998
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 16:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.