k.ú.: 666840 - Kněždub - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586269 - Kněždub NUTS5 CZ0645586269
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62183 - Veselí nad Moravou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4946 7370464
vinice 67 21539
zahrada 392 272110
ovoc. sad 1 2295
travní p. 3086 5390750
lesní poz les s budovou 1 31
lesní poz les(ne hospodář) 119 49095
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 415
lesní poz 637 1887368
vodní pl. nádrž umělá 45 15943
vodní pl. tok přirozený 37 118810
vodní pl. tok umělý 13 574
vodní pl. zamokřená pl. 2 1078
zast. pl. společný dvůr 25 3582
zast. pl. zbořeniště 13 3468
zast. pl. 692 227389
ostat.pl. jiná plocha 240 68792
ostat.pl. manipulační pl. 213 83674
ostat.pl. neplodná půda 170 123242
ostat.pl. ostat.komunikace 590 345390
ostat.pl. pohřeb. 2 4286
ostat.pl. silnice 14 59400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 37323
ostat.pl. zeleň 55 2920
Celkem KN 11396 16089938
Par. DKM 2 175
Par. KMD 11394 16089763
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 207
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 189
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. bydlení 2
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 86
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 19
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 613
LV 1399
spoluvlastník 2054

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 22.05.2022 18:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.