k.ú.: 666866 - Kněževes u Rakovníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541877 - Kněževes NUTS5 CZ020C541877
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1009 8779974
chmelnice 247 1833699
zahrada 242 124289
ovoc. sad 1 14705
travní p. 35 315425
lesní poz 5 15012
vodní pl. nádrž umělá 5 11748
vodní pl. tok přirozený 20 78783
vodní pl. tok umělý 70 49389
vodní pl. zamokřená pl. 2 1715
zast. pl. společný dvůr 14 4293
zast. pl. zbořeniště 13 3475
zast. pl. 670 292631
ostat.pl. dráha 21 91192
ostat.pl. jiná plocha 253 159525
ostat.pl. manipulační pl. 204 122758
ostat.pl. neplodná půda 31 18837
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 1456
ostat.pl. ostat.komunikace 257 435837
ostat.pl. pohřeb. 1 4648
ostat.pl. silnice 31 152361
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 13029
ostat.pl. zeleň 23 40157
Celkem KN 3164 12564938
Par. DKM 3164 12564938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 325
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 42
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 56
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 597
byt.z. byt 55
byt.z. garáž 4
Celkem JED 59
LV 715
spoluvlastník 1104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.03.2016
DKM-KPÚ 01.06.2015 1:1000 05.06.2015 *)
ZMVM 1:2000 01.07.1986 01.03.2016
S-SK GS 1:2880 1841 01.07.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 20.05.2022 18:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.