k.ú.: 666882 - Kněževes - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581721 - Kněževes NUTS5 CZ0641581721
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 982985
zahrada 152 99265
ovoc. sad 1 7375
travní p. 321 698588
lesní poz 174 1112860
vodní pl. nádrž umělá 1 187
vodní pl. tok přirozený 14 7924
vodní pl. tok umělý 8 1072
zast. pl. zbořeniště 2 351
zast. pl. 96 29355
ostat.pl. jiná plocha 25 4644
ostat.pl. manipulační pl. 11 4454
ostat.pl. neplodná půda 142 89145
ostat.pl. ostat.komunikace 189 71952
ostat.pl. silnice 4 13412
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3402
ostat.pl. zeleň 2 1182
Celkem KN 1345 3128153
Par. KMD 1345 3128153
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 93
LV 120
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 04.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 19.05.2022 07:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.