k.ú.: 666939 - Kněžice v Lužických horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 561631 - Jablonné v Podještědí NUTS5 CZ0513561631
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51055 - Jablonné v Podještědí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 1143043
zahrada 70 49654
travní p. 158 676092
lesní poz 63 3434443
vodní pl. nádrž umělá 1 1118
vodní pl. rybník 2 24068
vodní pl. tok umělý 3 9348
vodní pl. zamokřená pl. 1 418
zast. pl. zbořeniště 12 4599
zast. pl. 105 31208
ostat.pl. jiná plocha 20 9226
ostat.pl. manipulační pl. 17 11045
ostat.pl. neplodná půda 72 77683
ostat.pl. ostat.komunikace 110 103392
ostat.pl. pohřeb. 1 2142
ostat.pl. silnice 9 23939
ostat.pl. zeleň 3 3084
Celkem KN 670 5604502
Par. KMD 670 5604502
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 103
LV 96
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2014
S-SK GS 1:2880 1843 22.09.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.