k.ú.: 666980 - Moravany u Ronova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572161 - Ronov nad Doubravou NUTS5 CZ0531572161
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 2717258
zahrada 59 52278
ovoc. sad 4 19948
travní p. 110 182883
lesní poz 56 890321
vodní pl. rybník 2 11607
vodní pl. tok přirozený 14 47465
zast. pl. společný dvůr 2 194
zast. pl. zbořeniště 1 121
zast. pl. 62 41676
ostat.pl. jiná plocha 48 28166
ostat.pl. manipulační pl. 6 5830
ostat.pl. neplodná půda 25 34417
ostat.pl. ostat.komunikace 56 48184
ostat.pl. silnice 3 36851
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1306
ostat.pl. zeleň 4 788
Celkem KN 799 4119293
Par. DKM 799 4119293
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 58
LV 112
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.07.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1988 13.07.2000
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 17:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.