k.ú.: 667013 - Rychlov u Kněžic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 590843 - Kněžice NUTS5 CZ0632590843
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 91424
zahrada 20 10388
travní p. 118 743830
lesní poz les s budovou 1 21
lesní poz 36 170933
vodní pl. nádrž umělá 1 1647
vodní pl. rybník 2 79050
vodní pl. tok přirozený 6 3197
zast. pl. 13 7765
ostat.pl. jiná plocha 8 834
ostat.pl. neplodná půda 44 37826
ostat.pl. ostat.komunikace 25 17630
ostat.pl. silnice 5 12364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 270
Celkem KN 300 1177179
Par. KMD 300 1177179
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 13
LV 42
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.11.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 19:47

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.