k.ú.: 667081 - Kněžnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573043 - Kněžnice NUTS5 CZ0522573043
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 906 3209230
zahrada 304 213505
ovoc. sad 25 97834
travní p. 681 1051490
lesní poz 128 1620967
vodní pl. nádrž přírodní 10 4453
vodní pl. nádrž umělá 1 660
vodní pl. tok přirozený 139 21855
vodní pl. zamokřená pl. 1 114
zast. pl. společný dvůr 8 1130
zast. pl. zbořeniště 7 1268
zast. pl. 238 94446
ostat.pl. dráha 17 78261
ostat.pl. jiná plocha 105 40536
ostat.pl. manipulační pl. 31 12715
ostat.pl. neplodná půda 77 39063
ostat.pl. ostat.komunikace 239 136949
ostat.pl. silnice 3 48475
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8172
ostat.pl. zeleň 15 8675
Celkem KN 2938 6689798
Par. KMD 2938 6689798
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 31
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 20
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 230
LV 294
spoluvlastník 404

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2012
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 14:01

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.