k.ú.: 667102 - Kněžpole u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592269 - Kněžpole NUTS5 CZ0722592269
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 930
orná půda 2605 4266611
zahrada 402 293341
ovoc. sad 15 28704
travní p. 158 233600
lesní poz 28 3288376
vodní pl. rybník 2 124120
vodní pl. tok přirozený 254 312602
vodní pl. tok umělý 36 2869
vodní pl. zamokřená pl. 7 678
zast. pl. společný dvůr 1 427
zast. pl. zbořeniště 36 6173
zast. pl. 560 257868
ostat.pl. dálnice 1 106
ostat.pl. jiná plocha 345 233229
ostat.pl. manipulační pl. 76 56412
ostat.pl. neplodná půda 44 16354
ostat.pl. ostat.komunikace 147 82218
ostat.pl. silnice 302 51662
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 15765
ostat.pl. zeleň 10 1714
Celkem KN 5057 9273759
Par. KMD 5057 9273759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 147
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 185
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 447
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 16
LV 991
spoluvlastník 1535

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 08.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 06:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.