k.ú.: 667188 - Knovíz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532487 - Knovíz NUTS5 CZ0203532487
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 2037545
zahrada 209 116628
ovoc. sad 62 1055819
travní p. 20 74755
lesní poz 32 155636
vodní pl. nádrž umělá 2 7072
vodní pl. tok přirozený 9 16109
zast. pl. 325 119711
ostat.pl. dráha 1 22443
ostat.pl. dálnice 27 120067
ostat.pl. jiná plocha 72 29375
ostat.pl. manipulační pl. 15 32155
ostat.pl. neplodná půda 103 154124
ostat.pl. ostat.komunikace 93 136291
ostat.pl. pohřeb. 2 4124
ostat.pl. silnice 17 79683
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10327
ostat.pl. zeleň 19 62127
Celkem KN 1175 4233991
Par. DKM 1175 4233991
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 216
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 323
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 12
Celkem JED 22
LV 357
spoluvlastník 478

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.07.2020 intravilán
DKM-KPÚ 1:1000 05.05.2015 extravilán
S-SK GS 1:2880 1840 07.07.2020 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 21.05.2022 20:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.