k.ú.: 667196 - Český Dvůr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548286 - Knyk NUTS5 CZ0631548286
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 828047
zahrada 39 23630
travní p. 109 188469
lesní poz 52 309064
vodní pl. nádrž umělá 1 842
vodní pl. rybník 3 3068
vodní pl. tok přirozený 1 1380
vodní pl. tok umělý 5 3605
zast. pl. 43 17483
ostat.pl. jiná plocha 11 3999
ostat.pl. manipulační pl. 5 8493
ostat.pl. neplodná půda 7 5844
ostat.pl. ostat.komunikace 36 16862
ostat.pl. silnice 12 24081
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 386
Celkem KN 425 1435253
Par. KMD 425 1435253
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 40
LV 60
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2011
S-SK GS 1:2880 1824 25.10.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 09:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.