k.ú.: 667242 - Koberovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548146 - Koberovice NUTS5 CZ0633548146
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 519 1867519
zahrada 68 38790
travní p. 124 183898
lesní poz les(ne hospodář) 2 2851
lesní poz 129 526197
vodní pl. nádrž umělá 6 105885
vodní pl. tok přirozený 8 29659
vodní pl. zamokřená pl. 3 1568
zast. pl. společný dvůr 1 416
zast. pl. zbořeniště 1 158
zast. pl. 118 42893
ostat.pl. dálnice 4 66184
ostat.pl. jiná plocha 96 34608
ostat.pl. manipulační pl. 81 41710
ostat.pl. neplodná půda 62 32515
ostat.pl. ostat.komunikace 77 51451
ostat.pl. silnice 54 34855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 677
Celkem KN 1356 3061834
Par. KMD 1356 3061834
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 106
byt.z. byt 13
byt.z. garáž 8
Celkem JED 21
LV 147
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2014
S-SK GS 1:2880 1838 17.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 06:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.