k.ú.: 667285 - Koberovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563641 - Koberovy NUTS5 CZ0512563641
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 28.11.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 67356
zahrada 190 165039
ovoc. sad 4 12339
travní p. 458 906702
lesní poz les(ne hospodář) 2 1198
lesní poz ostat.komunikace 1 340
lesní poz 178 739180
vodní pl. nádrž umělá 1 250
vodní pl. tok přirozený 6 5724
vodní pl. tok umělý 5 740
zast. pl. zbořeniště 13 1077
zast. pl. 337 58027
ostat.pl. jiná plocha 37 17159
ostat.pl. manipulační pl. 26 13631
ostat.pl. neplodná půda 119 99688
ostat.pl. ostat.komunikace 141 76430
ostat.pl. pohřeb. 1 2028
ostat.pl. silnice 14 48619
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4780
ostat.pl. zeleň 2 1093
Celkem KN 1581 2221400
Par. DKM 870 1867258
Par. KMD 711 354142
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 120
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 326
byt.z. byt 3
byt.z. dílna 1
Celkem JED 4
LV 381
spoluvlastník 576

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2015
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 04.12.2021 12:39

Aktuality

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.