k.ú.: 667285 - Koberovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563641 - Koberovy NUTS5 CZ0512563641
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 67356
zahrada 190 165039
ovoc. sad 4 12339
travní p. 461 912845
lesní poz les(ne hospodář) 5 5239
lesní poz ostat.komunikace 1 340
lesní poz 175 735139
vodní pl. nádrž umělá 1 250
vodní pl. tok přirozený 6 5724
vodní pl. tok umělý 5 740
zast. pl. zbořeniště 13 1077
zast. pl. 337 58023
ostat.pl. jiná plocha 38 17284
ostat.pl. manipulační pl. 26 13631
ostat.pl. neplodná půda 118 93425
ostat.pl. ostat.komunikace 142 76618
ostat.pl. pohřeb. 1 2028
ostat.pl. silnice 14 48431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4780
ostat.pl. zeleň 2 1093
Celkem KN 1585 2221401
Par. DKM 872 1867259
Par. KMD 713 354142
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 120
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 326
byt.z. byt 3
byt.z. dílna 1
Celkem JED 4
LV 376
spoluvlastník 570

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2015
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 06:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.