k.ú.: 667382 - Koburk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581178 - Výprachtice NUTS5 CZ0534581178
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 483113
zahrada 99 58023
travní p. 377 488702
lesní poz 222 632779
vodní pl. nádrž umělá 1 328
vodní pl. tok přirozený 7 6969
zast. pl. zbořeniště 7 1189
zast. pl. 72 16285
ostat.pl. jiná plocha 75 44897
ostat.pl. ostat.komunikace 31 21049
ostat.pl. silnice 10 14389
ostat.pl. zeleň 2 299
Celkem KN 1040 1768022
Par. KMD 1040 1768022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 71
LV 115
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2013
S-SK GS 1:2880 1824 27.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 17:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.