k.ú.: 667404 - Kobylá nad Vidnavkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 557218 - Kobylá nad Vidnavkou NUTS5 CZ0711557218
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 268 4761309
zahrada 249 175575
ovoc. sad 1 10686
travní p. 210 1494311
lesní poz 171 3466091
vodní pl. nádrž umělá 18 99218
vodní pl. rybník 1 35517
vodní pl. tok přirozený 24 63589
vodní pl. tok umělý 3 12573
vodní pl. zamokřená pl. 17 42594
zast. pl. společný dvůr 3 1239
zast. pl. zbořeniště 86 39206
zast. pl. 183 74043
ostat.pl. dráha 1 37294
ostat.pl. jiná plocha 267 180883
ostat.pl. manipulační pl. 15 25740
ostat.pl. neplodná půda 52 28390
ostat.pl. ostat.komunikace 209 188360
ostat.pl. pohřeb. 2 1658
ostat.pl. silnice 1 696
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15878
ostat.pl. zeleň 22 47338
Celkem KN 1806 10802188
Par. DKM 13 34596
Par. KMD 1793 10767592
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 103
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 180
byt.z. byt 4
obč.z. byt 23
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 31
LV 236
spoluvlastník 346

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2017
KM-D 1:2000 22.04.2002 31.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1836 22.04.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 21.05.2022 23:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.