k.ú.: 667455 - Kobylí na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584568 - Kobylí NUTS5 CZ0644584568
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 05.12.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2163 9876008
vinice 948 3141497
zahrada 806 453628
ovoc. sad 491 1979421
travní p. 481 1137244
lesní poz 301 2177580
vodní pl. nádrž přírodní 3 4360
vodní pl. nádrž umělá 1 136
vodní pl. tok přirozený 37 265776
vodní pl. tok umělý 11 13898
zast. pl. společný dvůr 8 1009
zast. pl. zbořeniště 67 9535
zast. pl. 1247 377693
ostat.pl. dráha 10 107823
ostat.pl. jiná plocha 333 324309
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 22
ostat.pl. manipulační pl. 77 90753
ostat.pl. neplodná půda 24 12001
ostat.pl. ostat.komunikace 365 684909
ostat.pl. pohřeb. 1 4517
ostat.pl. silnice 34 157165
ostat.pl. skládka 2 2282
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 42549
ostat.pl. zeleň 206 180391
Celkem KN 7626 21044506
EN 8 6069
PK 321 262379
Celkem ZE 329 268448
Par. DKM 4497 19491766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 25
č.p. obč.vyb. 17
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 767
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 203
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 43
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 1154
byt.z. byt 12
obč.z. byt 12
Celkem JED 24
LV 1962
spoluvlastník 2680

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.05.2010 1:1000 08.11.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 08.12.2021 10:20

Aktuality

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.