k.ú.: 667471 - Kobylnice u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583219 - Kobylnice NUTS5 CZ0643583219
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 990 4013004
zahrada skleník-pařeniš. 1 28
zahrada 489 237329
ovoc. sad 48 119823
travní p. 23 19958
lesní poz 50 204994
vodní pl. nádrž umělá 2 14610
vodní pl. rybník 1 5852
vodní pl. tok přirozený 17 46063
vodní pl. tok umělý 8 3731
zast. pl. společný dvůr 1 1887
zast. pl. zbořeniště 3 131
zast. pl. 494 124467
ostat.pl. jiná plocha 177 51302
ostat.pl. manipulační pl. 23 36849
ostat.pl. neplodná půda 18 21529
ostat.pl. ostat.komunikace 246 109655
ostat.pl. pohřeb. 1 3152
ostat.pl. silnice 13 59616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12164
ostat.pl. zeleň 10 9295
Celkem KN 2618 5095439
Par. DKM 2618 5095439
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 340
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 59
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
s roz.jed 3
Celkem BUD 486
byt.z. byt 18
obč.z. byt 23
obč.z. dílna 3
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 33
Celkem JED 79
LV 787
spoluvlastník 1196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.04.2014
THM-G 1:2000 15.02.1973 29.04.2014
THM-V 1:2000 15.02.1973 29.04.2014 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1825 14.02.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 20:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.