k.ú.: 667498 - Kobyly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564141 - Kobyly NUTS5 CZ0513564141
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 353 3929397
zahrada 299 354663
ovoc. sad 21 113421
travní p. 232 721908
lesní poz 247 1909274
vodní pl. nádrž umělá 3 1269
zast. pl. zbořeniště 22 3327
zast. pl. 242 83597
ostat.pl. jiná plocha 56 38913
ostat.pl. manipulační pl. 45 42096
ostat.pl. neplodná půda 46 30536
ostat.pl. ostat.komunikace 170 156844
ostat.pl. silnice 13 75241
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7264
ostat.pl. zeleň 3 1727
Celkem KN 1756 7469477
Par. KMD 1756 7469477
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 137
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
Celkem BUD 238
LV 332
spoluvlastník 568

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2012
S-SK GS 1:2880 1843 27.07.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.