k.ú.: 667544 - Kocbeře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579394 - Kocbeře NUTS5 CZ0525579394
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 313 2844672
zahrada 256 216586
travní p. 195 366390
lesní poz 75 6983053
vodní pl. nádrž umělá 3 1677
vodní pl. tok přirozený 12 4991
vodní pl. zamokřená pl. 17 45034
zast. pl. společný dvůr 2 150
zast. pl. zbořeniště 5 1912
zast. pl. 306 103053
ostat.pl. dálnice 12 4530
ostat.pl. jiná plocha 103 83548
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 43
ostat.pl. manipulační pl. 41 37366
ostat.pl. neplodná půda 53 41899
ostat.pl. ostat.komunikace 130 109691
ostat.pl. pohřeb. 1 2849
ostat.pl. silnice 18 72702
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7228
ostat.pl. zeleň 13 1033
Celkem KN 1557 10928407
GP 204 839478
Celkem ZE 204 839478
Par. KMD 1557 10928407
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 9
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 297
byt.z. byt 22
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 23
LV 342
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2017
S-SK GS 1:2880 1841 19.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 14:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.