k.ú.: 667595 - Koclířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578231 - Koclířov NUTS5 CZ0533578231
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 5754123
zahrada 477 297825
ovoc. sad 6 24328
travní p. plantáž dřevin 1 3537
travní p. 537 5142101
lesní poz 128 4661009
vodní pl. nádrž umělá 2 3642
vodní pl. tok přirozený 12 23466
vodní pl. tok umělý 17 13395
vodní pl. zamokřená pl. 2 889
zast. pl. zbořeniště 17 9652
zast. pl. 365 115131
ostat.pl. jiná plocha 156 152942
ostat.pl. manipulační pl. 9 33119
ostat.pl. neplodná půda 12 5925
ostat.pl. ostat.komunikace 232 438315
ostat.pl. pohřeb. 1 3237
ostat.pl. silnice 29 322396
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12142
ostat.pl. zeleň 76 262930
Celkem KN 2201 17280104
Par. DKM 810 13844918
Par. KMD 1391 3435186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 123
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 360
byt.z. byt 44
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 48
LV 399
spoluvlastník 517

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.09.2018 1:1000 27.09.2018 *)
KMD 1:1000 20.09.2011
DKM-KPÚ 22.02.2010 1:1000 25.03.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1839 20.09.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 19:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.