k.ú.: 667641 - Topol - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571164 - Chrudim NUTS5 CZ0531571164
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 3752966
zahrada 112 76461
ovoc. sad 11 58239
travní p. 43 155086
lesní poz 41 193283
vodní pl. nádrž umělá 1 2702
vodní pl. tok přirozený 7 12146
zast. pl. společný dvůr 2 125
zast. pl. zbořeniště 4 2531
zast. pl. 138 64306
ostat.pl. dráha 2 16018
ostat.pl. jiná plocha 71 66434
ostat.pl. manipulační pl. 12 16221
ostat.pl. neplodná půda 9 9538
ostat.pl. ostat.komunikace 59 69368
ostat.pl. pohřeb. 1 1867
ostat.pl. silnice 50 111829
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2503
ostat.pl. zeleň 8 13597
Celkem KN 843 4625220
Par. DKM 843 4625220
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 63
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 129
byt.z. byt 61
Celkem JED 61
LV 249
spoluvlastník 402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.09.2006 1:1000 05.10.2006 *)
DKM 1:1000 15.02.1995
DKM 1:1000 15.02.1995 05.10.2006
S-SK GS 1:2880 1839 15.02.1995


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 08:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.