k.ú.: 667668 - Klíčov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541559 - Kočov NUTS5 CZ0327541559
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 1158330
zahrada 29 13153
travní p. 49 389201
lesní poz 84 606662
vodní pl. nádrž přírodní 1 329
vodní pl. nádrž umělá 3 2418
vodní pl. tok přirozený 6 22130
zast. pl. 24 12815
ostat.pl. jiná plocha 26 41578
ostat.pl. manipulační pl. 3 1965
ostat.pl. neplodná půda 8 3161
ostat.pl. ostat.komunikace 45 34150
ostat.pl. silnice 8 4984
ostat.pl. zamokřená pl. 2 2894
Celkem KN 340 2293770
Par. DKM 27 311089
Par. KMD 313 1982681
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
rozestav. 1
Celkem BUD 23
LV 38
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.09.2013
S-SK GS 1:2880 1824 18.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 07:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.