k.ú.: 667684 - Ústí nad Mží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541559 - Kočov NUTS5 CZ0327541559
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 355911
zahrada 9 2757
travní p. 60 280319
lesní poz les s budovou 3 155
lesní poz 23 691350
vodní pl. tok přirozený 6 56510
vodní pl. tok umělý 2 1294
vodní pl. zamokřená pl. 1 493
zast. pl. společný dvůr 1 247
zast. pl. zbořeniště 3 279
zast. pl. 33 5328
ostat.pl. dráha 3 38072
ostat.pl. jiná plocha 22 14592
ostat.pl. manipulační pl. 1 291
ostat.pl. neplodná půda 18 17078
ostat.pl. ostat.komunikace 37 26922
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 4688
Celkem KN 244 1496286
Par. KMD 244 1496286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 34
LV 56
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2014
S-SK GS 1:2880 1838 02.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 05:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.