k.ú.: 667706 - Kohoutov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579408 - Kohoutov NUTS5 CZ0525579408
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 2084306
zahrada 197 187348
travní p. 375 1986348
lesní poz les(ne hospodář) 1 100861
lesní poz 98 2408080
vodní pl. nádrž umělá 12 84179
vodní pl. tok přirozený 18 24571
vodní pl. tok umělý 4 7576
vodní pl. zamokřená pl. 3 15029
zast. pl. společný dvůr 1 294
zast. pl. zbořeniště 13 2564
zast. pl. 234 69338
ostat.pl. jiná plocha 71 59958
ostat.pl. manipulační pl. 40 52633
ostat.pl. neplodná půda 39 34616
ostat.pl. ostat.komunikace 124 181280
ostat.pl. pohřeb. 1 1736
ostat.pl. silnice 14 60366
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 17006
ostat.pl. zeleň 18 40895
Celkem KN 1352 7418984
Par. DKM 885 7081204
Par. KMD 467 337780
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 14
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 2
Celkem BUD 229
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 273
spoluvlastník 353

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2016
DKM-KPÚ 1:1000 07.01.2016
S-SK GS 1:2880 1840 08.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.05.2022 22:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.