k.ú.: 667773 - Kojákovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544639 - Jílovice NUTS5 CZ0311544639
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 681 3715756
zahrada 67 39123
ovoc. sad 1 2771
travní p. 473 1009245
lesní poz 542 5349341
vodní pl. nádrž umělá 4 900
vodní pl. rybník 19 1023332
vodní pl. tok přirozený 44 11766
vodní pl. tok umělý 243 51506
vodní pl. zamokřená pl. 28 21052
zast. pl. zbořeniště 1 60
zast. pl. 137 64867
ostat.pl. dráha 1 230
ostat.pl. jiná plocha 72 34024
ostat.pl. manipulační pl. 71 27261
ostat.pl. neplodná půda 106 121074
ostat.pl. ostat.komunikace 231 129633
ostat.pl. silnice 9 70100
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 362
ostat.pl. zeleň 17 2807
Celkem KN 2749 11675210
Par. DKM 2749 11675210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 132
byt.z. byt 11
obč.z. byt 4
Celkem JED 15
LV 229
spoluvlastník 326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.08.2017
ZMVM 1:2000 03.06.1996 15.08.2017
S-SK GS 1:2880 1870 03.06.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.05.2022 23:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.