k.ú.: 667803 - Kojatice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590851 - Kojatice NUTS5 CZ0634590851
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 2368042
zahrada 69 50604
travní p. mez, stráň 2 1585
travní p. 66 133973
lesní poz 14 1301203
vodní pl. nádrž umělá 6 11294
vodní pl. tok umělý 34 8451
zast. pl. 102 44695
ostat.pl. jiná plocha 38 30445
ostat.pl. neplodná půda 1 42
ostat.pl. ostat.komunikace 32 48354
ostat.pl. silnice 34 32222
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1491
ostat.pl. zeleň 9 2771
Celkem KN 644 4035172
Par. KMD 644 4035172
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 61
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 100
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 122
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2012
KM-D 1:2000 28.04.2000 31.08.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 28.04.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 09:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.