k.ú.: 667811 - Velký Újezd u Kojatic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590851 - Kojatice NUTS5 CZ0634590851
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 473575
zahrada 17 38845
travní p. 10 74802
lesní poz 6 908210
vodní pl. nádrž umělá 1 2246
vodní pl. tok přirozený 1 1172
vodní pl. tok umělý 7 5439
zast. pl. 22 8927
ostat.pl. jiná plocha 8 7095
ostat.pl. mez, stráň 2 2629
ostat.pl. ostat.komunikace 14 32260
ostat.pl. pohřeb. 3 9363
ostat.pl. silnice 2 4253
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 788
ostat.pl. zeleň 2 26202
Celkem KN 106 1595806
Par. KMD 106 1595806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 21
LV 13
spoluvlastník 20

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2012
KM-D 1:2000 28.04.2000 30.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 28.04.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 19.05.2022 20:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.