k.ú.: 667820 - Kojátky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593150 - Kojátky NUTS5 CZ0646593150
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 311 2731997
zahrada 165 90380
ovoc. sad 2 7617
travní p. 27 28427
lesní poz les(ne hospodář) 1 1052
vodní pl. tok přirozený 18 24924
zast. pl. společný dvůr 5 1556
zast. pl. zbořeniště 8 4015
zast. pl. 152 56597
ostat.pl. jiná plocha 34 21736
ostat.pl. manipulační pl. 70 18459
ostat.pl. neplodná půda 8 19132
ostat.pl. ostat.komunikace 37 42472
ostat.pl. pohřeb. 1 145
ostat.pl. silnice 57 50470
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9332
ostat.pl. zeleň 8 12375
Celkem KN 905 3120686
Par. DKM 380 2844953
Par. KMD 525 275733
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 39
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 146
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 239
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2010
DKM-KPÚ 30.06.2005 1:1000 30.06.2005 *) zavedení KPÚ na části k.ú. - extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 25.11.2010 28.02.1824 1:2880, část k.ú. - intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.2005 zavedení KPÚ na části k.ú. - extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 17.05.2022 03:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.