k.ú.: 667871 - Kojetín u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568881 - Kojetín NUTS5 CZ0631568881
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 459 3544923
zahrada 116 81490
ovoc. sad 3 19920
travní p. 365 853541
lesní poz 240 3089662
vodní pl. nádrž umělá 4 3477
vodní pl. rybník 9 14573
vodní pl. tok umělý 1 576
zast. pl. společný dvůr 2 113
zast. pl. zbořeniště 3 1037
zast. pl. 132 87350
ostat.pl. jiná plocha 25 54188
ostat.pl. manipulační pl. 38 33446
ostat.pl. neplodná půda 29 17850
ostat.pl. ostat.komunikace 128 94354
ostat.pl. silnice 5 86058
ostat.pl. zeleň 1 1083
Celkem KN 1560 7983641
Par. KMD 1560 7983641
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 55
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 129
LV 201
spoluvlastník 261

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2012
S-SK GS 1:2880 1838 30.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 22:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.