k.ú.: 667889 - Kojetín u Starého Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599191 - Nový Jičín NUTS5 CZ0804599191
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 14284
zahrada 174 123504
travní p. 275 1126656
lesní poz 168 1147902
vodní pl. nádrž umělá 5 20745
vodní pl. tok přirozený 2 2247
vodní pl. tok umělý 3 375
zast. pl. společný dvůr 1 119
zast. pl. zbořeniště 5 1075
zast. pl. 116 33111
ostat.pl. jiná plocha 55 22891
ostat.pl. manipulační pl. 7 3506
ostat.pl. neplodná půda 52 89508
ostat.pl. ostat.komunikace 67 53824
ostat.pl. silnice 6 20248
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2969
Celkem KN 949 2662964
Par. KMD 949 2662964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 112
LV 199
spoluvlastník 266

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.10.2015
KM-D 1:2000 11.10.1999 19.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1833 11.10.1999 reprodukce otisku mapy z r. 1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 19:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.