k.ú.: 667897 - Kojetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514055 - Kojetín NUTS5 CZ0714514055
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 29.03.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7061 16684818
zahrada 1238 651793
ovoc. sad 5 61049
travní p. 634 1421093
lesní poz 188 3605652
vodní pl. nádrž umělá 9 4209
vodní pl. rybník 36 121749
vodní pl. tok přirozený 430 477704
vodní pl. tok umělý 26 3642
vodní pl. zamokřená pl. 256 63263
zast. pl. společný dvůr 9 3974
zast. pl. zbořeniště 94 15803
zast. pl. 2243 603682
ostat.pl. dráha 188 431809
ostat.pl. jiná plocha 763 615031
ostat.pl. manipulační pl. 441 715842
ostat.pl. neplodná půda 20 14092
ostat.pl. ostat.komunikace 2700 747804
ostat.pl. pohřeb. 4 17615
ostat.pl. silnice 187 148518
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 66401
ostat.pl. zeleň 31 23178
Celkem KN 16588 26498721
Par. DKM 16588 26498721
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 54
č.p. doprava 3
č.p. garáž 72
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 58
č.p. rod.dům 1148
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 5
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 310
bez čp/če jiná st. 95
bez čp/če obč.vyb. 57
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 38
bez čp/če výroba 81
bez čp/če zem.stav 95
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 2145
byt.z. byt 1069
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 1081
LV 3221
spoluvlastník 7910

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2011
DKM 1:1000 29.09.2011
ZMVM 1:2000 01.01.1990 29.09.2011 extravilán (užívací stav)
Ins. A 1:1000 01.12.1946 29.09.2011 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1990 extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 07.04.2020 19:40

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.