k.ú.: 667897 - Kojetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514055 - Kojetín NUTS5 CZ0714514055
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7063 16687014
zahrada 1242 651433
ovoc. sad 5 61049
travní p. 634 1414559
lesní poz 188 3605652
vodní pl. nádrž umělá 9 4209
vodní pl. rybník 36 121749
vodní pl. tok přirozený 431 477704
vodní pl. tok umělý 26 3642
vodní pl. zamokřená pl. 256 63183
zast. pl. společný dvůr 9 3953
zast. pl. zbořeniště 86 15464
zast. pl. 2214 587763
ostat.pl. dráha 187 428405
ostat.pl. jiná plocha 817 641410
ostat.pl. manipulační pl. 444 715845
ostat.pl. neplodná půda 20 14092
ostat.pl. ostat.komunikace 2704 745906
ostat.pl. pohřeb. 5 17813
ostat.pl. silnice 192 148531
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 66133
ostat.pl. zeleň 31 23178
Celkem KN 16623 26498687
Par. DKM 16623 26498687
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 21
č.p. byt.dům 53
č.p. doprava 3
č.p. garáž 72
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 58
č.p. rod.dům 1172
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 2
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 317
bez čp/če jiná st. 98
bez čp/če obč.vyb. 44
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 37
bez čp/če výroba 78
bez čp/če zem.stav 83
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 2115
byt.z. byt 1069
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 1081
LV 3238
spoluvlastník 7971

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2011
DKM 1:1000 29.09.2011
ZMVM 1:2000 01.01.1990 29.09.2011 extravilán (užívací stav)
Ins. A 1:1000 01.12.1946 29.09.2011 intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1990 extravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 08:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.