k.ú.: 667901 - Kojice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575194 - Kojice NUTS5 CZ0532575194
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53111 - Chvaletice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 847 3662315
zahrada 233 141297
ovoc. sad 58 498437
travní p. 198 513119
lesní poz 145 375463
vodní pl. nádrž umělá 6 9769
vodní pl. rybník 4 20370
vodní pl. tok přirozený 59 143865
vodní pl. tok umělý 83 10904
vodní pl. zamokřená pl. 24 82243
zast. pl. zbořeniště 2 234
zast. pl. 255 98528
ostat.pl. dráha 16 170850
ostat.pl. jiná plocha 41 29119
ostat.pl. manipulační pl. 26 46272
ostat.pl. neplodná půda 110 123411
ostat.pl. ostat.komunikace 121 121653
ostat.pl. pohřeb. 2 1433
ostat.pl. silnice 7 49716
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 17576
ostat.pl. zeleň 3 3113
Celkem KN 2244 6119687
Par. KMD 2244 6119687
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 132
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 250
byt.z. byt 13
Celkem JED 13
LV 412
spoluvlastník 614

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 09.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 07:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.