k.ú.: 667978 - Kokory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514152 - Kokory NUTS5 CZ0714514152
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 752 3342800
chmelnice 192 1279313
zahrada 528 321770
ovoc. sad 21 119583
travní p. 96 275695
lesní poz sport.a rekr.pl. 1 1254
lesní poz 26 528670
vodní pl. nádrž umělá 2 1774
vodní pl. rybník 9 45863
vodní pl. tok přirozený 60 55893
vodní pl. tok umělý 2 217
zast. pl. zbořeniště 5 1050
zast. pl. 652 186466
ostat.pl. jiná plocha 192 106135
ostat.pl. manipulační pl. 58 49899
ostat.pl. neplodná půda 40 24560
ostat.pl. ostat.komunikace 278 240515
ostat.pl. pohřeb. 1 4015
ostat.pl. silnice 199 108659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8106
ostat.pl. zeleň 7 3276
Celkem KN 3125 6705513
Par. DKM 3125 6705513
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 26
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 376
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 57
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 599
byt.z. byt 16
byt.z. dílna 1
Celkem JED 17
LV 746
spoluvlastník 1018

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2013
THM-G 1:2000 01.12.1979 15.11.2013 fotomechanický převod
S-SK ŠD 1:2500 1933 01.12.1979 agrární operace, příložná mapa 1:1250, intravilán - měřeno
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1933


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.05.2022 00:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.