k.ú.: 668036 - Koldín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580465 - Koldín NUTS5 CZ0534580465
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 3722038
zahrada 211 193822
ovoc. sad 7 42203
travní p. 192 846563
lesní poz 23 1125981
vodní pl. nádrž umělá 11 38289
vodní pl. rybník 3 40363
vodní pl. tok přirozený 18 15415
vodní pl. tok umělý 5 6622
zast. pl. společný dvůr 1 143
zast. pl. zbořeniště 9 3825
zast. pl. 201 70071
ostat.pl. jiná plocha 68 30001
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 24
ostat.pl. manipulační pl. 3 25354
ostat.pl. neplodná půda 8 5029
ostat.pl. ostat.komunikace 71 111808
ostat.pl. pohřeb. 1 1041
ostat.pl. silnice 16 50252
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3661
ostat.pl. zeleň 9 14017
Celkem KN 1136 6346522
Par. DKM 1136 6346522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 91
č.p. zem.used 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 193
LV 296
spoluvlastník 479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.03.2006
DKM-KPÚ 17.01.2003 1:1000 01.04.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1839 01.04.2003
S-SK GS 1:2880 1839 23.03.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 18:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.