k.ú.: 668141 - Količín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588458 - Holešov NUTS5 CZ0721588458
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 536 3625639
zahrada 170 132507
ovoc. sad 5 16649
travní p. 1 2288
lesní poz 14 24013
vodní pl. tok přirozený 13 74374
vodní pl. tok umělý 4 3738
zast. pl. zbořeniště 4 718
zast. pl. 254 82418
ostat.pl. jiná plocha 26 7838
ostat.pl. manipulační pl. 75 79733
ostat.pl. neplodná půda 4 2146
ostat.pl. ostat.komunikace 65 104276
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9966
ostat.pl. zeleň 1 861
Celkem KN 1174 4167164
Par. DKM 2 1151
Par. KMD 1172 4166013
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 248
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 5
LV 368
spoluvlastník 848

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2016
KMD 1:1000 19.04.2010
S-SK ŠD 1:2500 1900 29.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1900


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 18.05.2022 19:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.