k.ú.: 668419 - Kolinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 464 2282160
zahrada 300 140264
ovoc. sad 5 9171
travní p. mez, stráň 4 3140
travní p. 660 1941786
lesní poz 89 2602146
vodní pl. rybník 2 4871
vodní pl. tok přirozený 20 43474
vodní pl. tok umělý 52 20177
zast. pl. společný dvůr 8 598
zast. pl. 453 148019
ostat.pl. dráha 5 58012
ostat.pl. jiná plocha 136 50805
ostat.pl. manipulační pl. 40 33165
ostat.pl. neplodná půda 176 275701
ostat.pl. ostat.komunikace 181 137083
ostat.pl. pohřeb. 2 5805
ostat.pl. silnice 18 83121
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 19141
ostat.pl. zeleň 5 31873
Celkem KN 2632 7890512
Par. DKM 1378 995664
Par. KMD 1254 6894848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 255
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 33
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 1
Celkem BUD 448
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 6
Celkem JED 16
LV 473
spoluvlastník 679

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2011
KMD 1:1000 15.12.2011
THM-V 1:1000 16.01.1969 15.12.2011 map. intr.
S-SK GS 1837 15.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 01:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.