k.ú.: 668451 - Vlčkovice u Kolince - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 831364
zahrada 32 26817
travní p. 273 1257208
lesní poz 68 1203350
vodní pl. nádrž přírodní 1 234
vodní pl. rybník 4 61282
vodní pl. tok umělý 55 17191
vodní pl. zamokřená pl. 5 3677
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. 49 25636
ostat.pl. dobývací prost. 2 39082
ostat.pl. jiná plocha 22 23657
ostat.pl. manipulační pl. 21 16704
ostat.pl. neplodná půda 118 114803
ostat.pl. ostat.komunikace 53 94420
ostat.pl. silnice 3 8535
ostat.pl. zeleň 2 550
Celkem KN 862 3724535
Par. KMD 862 3724535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 48
LV 102
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2012
S-SK GS 1:2880 1837 13.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 15:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.