k.ú.: 668478 - Kolný - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544779 - Lišov NUTS5 CZ0311544779
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31023 - Lišov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 1736664
zahrada 42 35934
travní p. 70 322245
lesní poz 194 7225649
vodní pl. nádrž umělá 2 1411
vodní pl. rybník 2 3893
vodní pl. tok umělý 30 12371
vodní pl. zamokřená pl. 3 2314
zast. pl. společný dvůr 2 337
zast. pl. 57 35762
ostat.pl. dráha 2 13572
ostat.pl. jiná plocha 43 64478
ostat.pl. manipulační pl. 10 26084
ostat.pl. neplodná půda 9 3737
ostat.pl. ostat.komunikace 73 159532
ostat.pl. silnice 3 34666
Celkem KN 719 9678649
Par. DKM 719 9678649
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 28
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 3
Celkem BUD 56
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 69
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.03.1995
ZMVM 1:2000 17.04.1989 01.03.1995
S-SK GS 1:2880 1870 17.04.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 03:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.