k.ú.: 668494 - Velechvín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544779 - Lišov NUTS5 CZ0311544779
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31023 - Lišov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 2611732
zahrada 90 88831
travní p. 106 965031
lesní poz 283 15403592
vodní pl. nádrž umělá 2 1408
vodní pl. rybník 18 98522
vodní pl. tok přirozený 5 1635
vodní pl. tok umělý 19 25058
vodní pl. zamokřená pl. 5 7389
zast. pl. zbořeniště 2 985
zast. pl. 96 52300
ostat.pl. jiná plocha 64 98852
ostat.pl. manipulační pl. 21 22383
ostat.pl. neplodná půda 9 16714
ostat.pl. ostat.komunikace 48 134782
ostat.pl. silnice 1 23641
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1443
ostat.pl. zeleň 9 3853
Celkem KN 915 19558151
Par. DKM 915 19558151
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 93
LV 131
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.10.2000
DKM-KPÚ 04.07.2000 1:1000 24.10.2000 *)
ZMVM 1:2000 01.08.1992 24.10.2000
S-SK GS 1:2880 1870 01.08.1992


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 17:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.