k.ú.: 668591 - Kolovraty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1454
orná půda plantáž dřevin 2 12084
orná půda 1057 4261072
zahrada 683 290011
ovoc. sad 11 103297
travní p. 280 263422
lesní poz 29 90798
vodní pl. nádrž umělá 3 7996
vodní pl. tok přirozený 94 30806
zast. pl. společný dvůr 16 6565
zast. pl. zbořeniště 1 151
zast. pl. 1070 213835
ostat.pl. dráha 13 89868
ostat.pl. jiná plocha 262 95544
ostat.pl. manipulační pl. 18 30593
ostat.pl. neplodná půda 66 25845
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 4101
ostat.pl. ostat.komunikace 300 184163
ostat.pl. pohřeb. 3 10582
ostat.pl. silnice 34 132870
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 41948
ostat.pl. zeleň 77 24623
Celkem KN 4046 5921628
Par. DKM 4046 5921628
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 418
č.p. byt.dům 36
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 429
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 55
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 4
Celkem BUD 1041
byt.z. byt 196
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 99
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 310
LV 1672
spoluvlastník 2892

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.2013
THM-G 1:1000 01.07.1980 17.07.2013
S-SK GS 1:2880 1841 17.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 18.05.2022 18:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.