k.ú.: 668681 - Smilov u Štědré - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555657 - Toužim NUTS5 CZ0412555657
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 1177801
zahrada 13 17844
travní p. 66 513186
lesní poz les(ne hospodář) 1 1205
lesní poz 55 1429272
vodní pl. nádrž umělá 1 2068
vodní pl. tok umělý 2 647
vodní pl. zamokřená pl. 6 20662
zast. pl. 18 8514
ostat.pl. dráha 4 34969
ostat.pl. jiná plocha 30 26091
ostat.pl. manipulační pl. 9 12139
ostat.pl. neplodná půda 45 29313
ostat.pl. ostat.komunikace 43 35761
ostat.pl. silnice 13 33614
Celkem KN 371 3343086
Par. KMD 371 3343086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 18
LV 34
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.08.2016
S-SK GS 1:2880 1841 09.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 06:23

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.