k.ú.: 668699 - Komárov u Holic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574911 - Dolní Roveň NUTS5 CZ0532574911
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5303 - Holice
Pověřený obecní úřad 53031 - Holice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 435 3574424
zahrada 208 104513
travní p. 279 1667142
lesní poz 1 1765
vodní pl. nádrž umělá 1 1050
vodní pl. tok přirozený 6 976
vodní pl. tok umělý 182 123874
zast. pl. společný dvůr 2 1461
zast. pl. zbořeniště 2 544
zast. pl. 113 64351
ostat.pl. jiná plocha 31 13189
ostat.pl. manipulační pl. 29 49391
ostat.pl. neplodná půda 51 30745
ostat.pl. ostat.komunikace 144 95963
ostat.pl. pohřeb. 1 1000
ostat.pl. silnice 7 40214
ostat.pl. zeleň 5 7952
Celkem KN 1497 5778554
Par. KMD 1497 5778554
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 20
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 107
LV 164
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2015
S-SK GS 1:2880 1839 23.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 18.05.2022 08:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.