k.ú.: 668702 - Komárov u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575178 - Kladruby nad Labem NUTS5 CZ0532575178
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 124
orná půda 203 1090885
zahrada 65 37373
travní p. 61 122958
lesní poz 33 3168925
vodní pl. nádrž umělá 2 2304
vodní pl. rybník 1 25156
vodní pl. tok přirozený 8 1950
vodní pl. tok umělý 49 28042
vodní pl. zamokřená pl. 1 1352
zast. pl. 50 30909
ostat.pl. jiná plocha 9 2780
ostat.pl. neplodná půda 3 818
ostat.pl. ostat.komunikace 30 23564
ostat.pl. silnice 6 16677
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 367
ostat.pl. zeleň 2 985
Celkem KN 526 4555169
Par. KMD 526 4555169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 46
LV 106
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2011
S-SK GS 1:2880 1841 16.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 12:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.