k.ú.: 668745 - Komárovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542989 - Kelč NUTS5 CZ0723542989
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 565 2027483
zahrada 86 98832
ovoc. sad 4 13465
travní p. 348 927815
lesní poz 105 584177
vodní pl. nádrž umělá 1 2516
vodní pl. tok přirozený 45 40959
vodní pl. tok umělý 3 8181
vodní pl. zamokřená pl. 1 2
zast. pl. zbořeniště 3 895
zast. pl. 94 55179
ostat.pl. jiná plocha 33 41481
ostat.pl. manipulační pl. 54 61145
ostat.pl. neplodná půda 77 84411
ostat.pl. ostat.komunikace 78 55322
ostat.pl. silnice 74 66135
Celkem KN 1571 4067998
Par. KMD 1571 4067998
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 93
LV 157
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.07.2017
KM-D 1:2000 30.04.2004 20.07.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.04.2004 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 07:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.