k.ú.: 668753 - Komařice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535877 - Komařice NUTS5 CZ0311535877
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 1201062
zahrada 139 89543
travní p. 360 707192
lesní poz les s budovou 20 732
lesní poz 394 1519717
vodní pl. rybník 15 53838
vodní pl. tok přirozený 49 45326
vodní pl. tok umělý 136 34887
vodní pl. zamokřená pl. 26 19848
zast. pl. společný dvůr 2 221
zast. pl. zbořeniště 1 9
zast. pl. 177 44610
ostat.pl. jiná plocha 141 61703
ostat.pl. manipulační pl. 52 41808
ostat.pl. neplodná půda 226 92563
ostat.pl. ostat.komunikace 197 68411
ostat.pl. silnice 12 18060
ostat.pl. zeleň 12 4975
Celkem KN 2209 4004505
Par. DKM 2209 4004505
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 75
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 184
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 346
spoluvlastník 814

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.11.2012
ZMVM 1:2000 30.06.1990 16.11.2012
S-SK GS 1:2880 1870 30.06.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 20.05.2022 23:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.