k.ú.: 668818 - Komorní Lhotka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 507237 - Komorní Lhotka NUTS5 CZ0802507237
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 497 2109189
zahrada 622 529727
travní p. 1369 3750493
lesní poz 575 12049045
vodní pl. nádrž přírodní 1 2388
vodní pl. nádrž umělá 1 2521
vodní pl. rybník 6 3518
vodní pl. tok přirozený 84 143270
vodní pl. zamokřená pl. 14 14697
zast. pl. společný dvůr 3 431
zast. pl. zbořeniště 21 4733
zast. pl. 1081 222314
ostat.pl. jiná plocha 231 177189
ostat.pl. manipulační pl. 85 91731
ostat.pl. neplodná půda 564 346834
ostat.pl. ostat.komunikace 499 317774
ostat.pl. pohřeb. 4 10503
ostat.pl. silnice 6 44346
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 28830
ostat.pl. zeleň 26 32923
Celkem KN 5710 19882456
Par. DKM 33 162278
Par. KMD 5677 19720178
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 18
č.p. rod.dům 436
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 394
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 76
rozestav. 3
Celkem BUD 1071
byt.z. byt 15
obč.z. byt 3
obč.z. dílna 1
Celkem JED 19
LV 1267
spoluvlastník 3668

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.12.2015 1:1000 28.12.2015 *) na části k.ú. (v rámci KoPÚ Smilovice u Třince)
KMD 1:1000 30.05.2009
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.05.2009 reprodukce otisku mapy z r. 1873


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 17.05.2022 16:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.