k.ú.: 668842 - Komorno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557587 - Blovice NUTS5 CZ0324557587
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32011 - Blovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 2102
orná půda 126 939721
zahrada 48 40466
travní p. mez, stráň 2 26
travní p. 57 165652
vodní pl. nádrž umělá 4 5845
vodní pl. tok přirozený 26 9360
zast. pl. 59 26677
ostat.pl. jiná plocha 48 15254
ostat.pl. manipulační pl. 7 11065
ostat.pl. neplodná půda 1 2581
ostat.pl. ostat.komunikace 30 18508
ostat.pl. silnice 23 34771
ostat.pl. zeleň 5 1362
Celkem KN 442 1273390
Par. DKM 442 1273390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 56
LV 80
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.04.2010
ZMVM 1:2000 01.11.1988 19.04.2010
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 03:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.